Về chúng tôi

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

  1. 05-03-2020 Công ty thành lập trụ sở chính ở Hà Nội với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc
  2. 01-04-2020 Công ty đặt nhà kho tại KCN Hải Sơn, Long An
  3. 05-06-2020 Công ty mở thêm nhà kho thứ hai ở KCN Yên Phong, Bắc Ninh
  4. 10-2020 Công ty thành lập văn phòng tại Hồ Chí Minh